Opći uvjeti poslovanja

Proizvodi na web shopu predstavljaju poziv na kupnju te će SPORTLAB odlučiti o prihvatu ponude dane od strane potrošača.

Sklapanje ugovora putem web stranice www.sportlab.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu te se na njega primjenjuje pravna stečevina Europske unije, uključujući propise Republike Hrvatske.

Ovim uvjetima korištenja reguliraju se odnosi između potrošača i SPORTLAB Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.